Af en toe mag ik als trainer, consultant of spreker meedenken in een brache of sector waar ik eigenlijk helemaal geen verstand van heb met als mooi voorbeeld hiervan de wereld van “het notarieel”. Zo mag ik volgende week voor de tweede keer een training verzorgen voor Netwerk Notarissen, leuk! Maarre… hier heb ik toch helemaal geen kaas van gegeten???

Gelukkig gaat de inhoud over een onderwerp waar ik graag over mag praten en waar ik inmiddels denk ik best wat van weet: startups! Toch: onbekende setting, nieuwe “doelgroep” en niet bepaald een thuiswedstrijd. Best een beetje spannend dus ook wel…

Nou daar gaatie dan: op 2 oktober 2020 mocht ik voor Netwerk Notarissen de eerste training verzorgen (“over de wereld van startups”). Netwerknotarissen is koepelorganisatie waar notariskantoren uit geheel Nederland bij zijn aangesloten en verzorgd onder meer opleidingsprogramma’s voor medewerkers van de aangesloten kantoren.

Op vrijdagmiddag 2 oktober mocht ik een training verzorgen met als titel: “Introductie in de wereld van Startups”. Ik trof ik een divers gezelschap aan in de “corona-proof” opgestelde collegezaal van Netwerknotarissen te Utrecht. De deelnemers kwamen uit verschillende regio’s en brachten kennis maar ook vragen mee vanuit diverse achtergronden. Eén ding hadden we in ieder geval duidelijk gemeen: interesse in een bepaald type ondernemerschap dat zich onder de noemer “startup” het beste weet samen te vatten.

We hebben het gehad over de risico’s van startups, de verschillende fases welke een startup ondernemer doorloopt. De rol van cultuur, technologie maar ook over het ecosysteem waarin startups gedijen, versnellen, hun slagingskans zien toenemen, en… wat voor rol er voor notarissen is weggelegd.

In vogelvlucht ben ik met de deelnemers langs een aantal inhoudelijke ondewerpen gegaan. Ook was er veel ruimte voor discussie en inbreng vanuit de groep. De volgende onderwerpen kwamen onder meer ter sprake. Aan het einde van de cursus kreeg ik het gevoel dat een deel van de groep nog lang niet was uitgepraat, leuk! Ik hoop dat dit een eerste aanzet was om nog verder in dialoog te gaan met als doel om de positie van nederland als startup te versterken. Dat vraagt niet alleen om ondernemerschap van de startups zelf maar ook van het ecosysteem rondom de startups!

De volgende onderwerpen kwamen onder meer ter sprake:

Notaris als vertrouwenspersoon

Kans: notaris kan mogelijk een unieke rol innemen welke nu vaak onderbelicht is. Er waren mooie voorbeelden uit de groep van vruchtbare relaties met startup ondernemers die veel verder gaan dan het passeren van aktes.

Notaris als (juridisch) adviseur

Hoe kan je je dienstverlening aanpassen aan de behoeften van startups in verschillende fases? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste ondersteuning biedt maar ook flexibel (en laagdrempelig) bent wanneer een startup nog veel onduidelijkheid (en onzekerheid!) heeft over haar eigen business model en bestaansrecht.

Mogelijkheden en beperkingen

Hoe kan je in de vroegere fases bijdragen aan het vergroten van de slagingskans? Startp culuur laat zich kenmerken door een grote mate van “pay it forward & giving back”. Welke beperkingen zijn er voor notarissen om te “participeren” of “mee te investeren” in de beginfase zonder hierin de onafhankelijke positie te ondermijnen?

Inspiratie om eigen dienstverlening te innoveren

Wat kan de sector leren van innovatieve voorbeelden uit de wereld van startups? Wat als je jezelf als startup opnieuw zou mogen uitvinden? Op welke manier zou je technologie kunnen inzetten voor het verbeteren van je eigen dienstverlening? Zijn er misschien latente behoeften waar de sector op in zou kunnen spelen? Stel dat er kansen zijn, hoe pakken we dit proces aan en is er een wens om dit gezamenlijk te doen?

Discussie: rol van notarissen in de toekomst minder relevant? Of juist relevanter?

Met de komst van slimme technologieën wordt het wellicht mogelijk om een deel van de werkzaamheden te automatiseren. Betekent dit dat de rol van de notaris naar de achtergrond verdwijnt of juist dat deze steeds belangrijker wordt, wellicht in een andere vorm dan hoe we dit nu zien?